Kik a nevelőszülők?

A nevelőszülők olyan emberek, akik átmeneti nevelt (régi néven: állami gondozott) gyerekeket és fiatalokat nevelnek saját családjukban. A nevelőszülők nekik adnak otthont, biztosítják családi nevelésüket.

Nevelőszülő lehet mindenki, aki 24. életévét betöltötte, cselekvőképes, büntetlen előéletű. Személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas a nála elhelyezett gyermekek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítására és a családjába való visszakerülésének támogatására, vagy ha ez nem lehetséges, örökbefogadó szülőkhöz való átgondozására.

A nevelőszülőknek alkalmassági vizsgálaton és nevelőszülői felkészítő tanfolyamon kell részt venniük. (29/2003. ESZCSM rendelet)

A nevelőszülők tevékenységükért nevelőszülői díjban részesülnek, a gyermekek ellátására pedig ellátmányt és nevelési díjat kapnak. Ezt a MÁK a fenntartón keresztül folyósítja.

A nevelőszülők tevékenységüket csak nevelőszülői hálózathoz csatlakozva végezhetik. Tevékenységüket nevelőszülői tanácsadók segítik.

(1997. évi XXXI., Gyermekvédelmi törvény szabályai szerint)