Nevelőszülők képzése

A nevelőszülőknek, mielőtt gyereket helyeznének hozzájuk, egy 60 órás, ún. hagyományos felkészítő tanfolyamon kell részt venniük, amely magába foglalja az alkalmasság vizsgálatát is. Ezt kiegészíti egy pszichológiai alkalmassági vizsgálat és környezettanulmány készítése is.

Az első gyermek kihelyezését követő 2 éven belül szükséges a további képesítést megszerezni, ez lehet 500 órás OKJ-s vagy 240 órás KOP képzés.

Szervezetünk a nevelőszülői tevékenységhez szükséges 60 órás képzést tudja biztosítani.

Megfelelő számú jelentkező esetén Budapesten, Abonyban és Cegléden is tartunk nevelőszülő képzést.

Amennyiben érdeklődik a nevelőszülői tevékenység iránt, és/vagy képzésre jelentkezne, kérjük, jelentkezzen egy rövid, bemutatkozó levéllel e-mailben a neveloszulok@gmail.com címen, vagy telefonon a +36/70/410-2528-as számon.

Színvonalas képzéssel segítjük abban, hogy megszerezze a szükséges  szakmai tudást és kézségeket, ezáltal magabiztosnak és képzettnek érezze magát nevelőszülői szerepében.

Egy gyermeknek sokféle okból lehet szüksége nevelőszülőre. Ilyen lehet a család felbomlása, elhanyagolás, bántalmazás vagy családi betegség. Gyakran a szülők függőségük vagy mentális betegségük miatt nem képesek biztonságosan gondozni gyermekeiket.

Portrait of friendly family spending leisure together at home

Nevelőszülői juttatások

2014-től kezdődően a nevelőszülői jogviszony foglalkoztatási jogviszonynak minősül.

 Jogviszonya fennállásának időtartama alatt a nevelőszülő társadalombiztosítási ellátásra jogosult, évei figyelembe vehetőek a nyugdíj számításánál. 
 Lehetőség van más keresőtevékenység folytatására is, ha azzal nem veszélyezteti a nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt ellátását.

A nevelőszülő díjazásának elemei

1. A nevelőszülőt alapdíjként havonta legalább a kötelező legkisebb munkabér 30%-a illeti meg. (Ez 2021-ben havonta 50.220 Ft.)
2. Ezen felül gyermekenként, fiatal felnőttenként havonta legalább a minimálbér 20%-át kapja kiegészítő díjként. (Ez 2021-ben havonta 33.480 Ft.) 
3. Egyedi szükségletű gyermek után többletdíjként havonta legalább a minimálbér 5%-a illeti meg. (Ez 2021-ben havonta 11.718 Ft.) 
4. A nála elhelyezett 2 év alatti gyermek után GYED-et vehet igénybe. A GYED igénybevétele esetén a nevelőszülő nem jogosult az érintett gyermek tekintetében a többletdíjra, ami szintén a gyermek életkorára tekintettel illetné meg, azonban a munkájáért járó díjazás többi elemére változatlanul jogosult. Továbbá a gyermek ellátására, gondozására szolgáló juttatások is ugyanúgy megilletik a nevelőszülőt, mintha nem venné igénybe a GYED-et.

5. A nevelőszülőt a gyermek, fiatal felnőtt ellátására nevelési díj illeti meg, amely juttatást a nevelőszülő kizárólag a gyermek, fiatal felnőtt megfelelő ellátására fordíthatja (pl. élelmezés, ruházkodás, tankönyvek, egészségügyi ellátás, stb.). A nevelési díj legalacsonyabb összege – gyermekenként, fiatal felnőttenként – havonta az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120%-a. (Ez 2021-ben minimum 34.200 Ft.) 
6. A nevelőszülő a nevelési díj mellett külön ellátmányban is részesül a gyermek, fiatal felnőtt élelmezésének és a lakásfenntartás költségeinek kiegészítésére. Ennek éves összege nem lehet kevesebb – gyermekenként, fiatal felnőttenként – az éves nevelési díj 25%-ánál. (Ennek összege 2021-ben legalább 102.600 Ft.)

7.  A nevelőszülőnél elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt a bölcsődében, óvodában, általános és középiskolában ingyenes gyermekétkeztetésre és ingyenes tankönyvellátásra jogosult.

8. A nevelőszülőket és a gondozásukban elhelyezett gyermekeket a tömegközlekedési eszköz igénybevételéhez kapcsolódóan utazási kedvezmény illeti meg, évente 16 alkalommal 50%-os kedvezményű és további két alkalommal 90%-os kedvezményű (csoportos) menetjegy igénybevételére jogosultak.

Gondolkozol a nevelőszülőségen, de nem vagy benne biztos, hogy tényleg neked való?

Töltsd ki az alábbi 1 perces tesztet!

Hogyan működik?

Gondoskodó, támogató hálózat, már több, mint 24 éve.

NEVELOSZULOK_LINEART2